İrlanda Staj Olanakları | A&F Yurtdışı Eğitim

İrlanda’da Okurken Çalışma Olanakları

EEA vatandaşı olmayan immigration Stamp 2 devlet izni ile kalacak olanlar Uluslararası kayıt ( ” the Internationalisation Register”)listesindeki eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenciler 2001 Nisan’ından bu yana çalışma fırsatı buluyorlar.

Bu izinle EEA vatandaşı olmayan öğrenciler İrlanda’da eğitim görürken ek gelir sağlamak amacı ile istihdam edilebilir. Eğitim dönemi süresince EEA vatandaşı olmayan öğrenciler haftada 20 saat ve okulların tatil dönemlerinde tam zamanlı olarak haftada 40 saat çalışabilirler.

EEA vatandaşı olmayan öğrencileri 2011 için aşağıdaki kurallara uygun olarak istihdam edilir.
Ancak EEA vatandaşı olmayan öğrenciler için hazırlanan iş imtiyazları 2011 yılındadeğişim gösterebilir.
Not: Kurslara devam eden öğrenciler ( Internationalisation Register) Uluslararası Kayıt Bürosuna çalışma izni kaydını Stamp 2 belgesi ile yaptırabilirler.

İrlanda’da Okurken Çalışabilir miyim?

Lisans Programı öğrencilerine nerelerde geçici istihdam izni verilebilir:
1-Kayıtlı Stamp 2 izni sahibi olmak
2- The Internationalisation Register sistemine kayıtlı bir kursa kayıt yaptırmış olmak
3-NFQ’da seviye 7 üzerinde bir okulda tam zamanlı eğitim alıyor olmak
4-1 öğretim yılı için en az 25 haftalık tam zamanlı kayıt yaptırmış olmak
5-Bir kursta en az bir yıl süreli eğitim alıyor olmak
6-Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan bir kursta kayıtlı olmak
Universal Social Contribution, Pay Related Social Insurance tarafından hazırlanan ilgili iş yasaları ve vergi sistemine öğrenciler uymak zorundadır.

Geçici istihdam, akademik dönem boyunca maximum haftada part-time 20 saat veya okul tatillerinde tam zamanlı çalışma (en fazla haftada 40 saat) olarak tanımlanır.

Sömestr Boyunca Haftada 20 Saatten Fazla Çalışabilir miyim?

Hayır. İzne bağlı koşullar ihlal edilemez.İrlanda’da ikamet izni alan öğrencilerin kuralları ihlali göçmen bürosu tarafından çok ciddiye alınır.Öğrenci kalma izni koşullarını ihmal etmesi durumunda öğrencinin tüm izinleri iptal edilebilir.Bu durumda olan öğrenciler yasadışı kabul edilir ve ülkeyi terk etmek durumunda kalabilirler.

İrlanda’da Kendi İşimi kurabilir miyim?

Hayır. Öğrenci izinlerinizi ihlal etmiş sayılırsınız.

İrlanda’da Eğitim Alırken Tam Zamanlı Kalıcı Bir İşte Çalışabilir miyim?

Hayır. Öğrenci izinlerinizi ihlal etmiş sayılırsınız.

Öğrenim gördüğüm kurs ile ilgili staj yapabilir miyim?

Öğrencilerin görmüş oldukları lisans programı içerisinde NFQ Level 7 eşdeğer ya da üzeri seviyelerde staj yapmalarına izin verilir. Bu izinler kurallara bağlıdır.

1-İstihdam edildiği işyeri serbest meslek sahibi olamaz ve staj süresi eğitim aldığı bölümün yarısı kadardır. Örnek olarak 4 yıl eğitim alan bir öğrencinin staj süresi 2 yıl olarak belirlenir.

2-Staj akademik bir programın parçası olmak ve bu programı tamamlayıcı bir unsur oluşturmak zorundadır.
3- Eğitim kuruluşlarında sürdürülen akademik programın doğasına uygun yerleşimler
  sağlamak gerekmektedir.

Not: Lisans Programlarına belli istisnalar dışında AB destekli programlar ile ilgili olarak staj programları yapmaya izin verilebilir.

BAŞVURU YAP
Hemen Ara
Yol Tarifi