İngiltere Eğitim | A&F Yurtdışı Eğitim

İngiltere’de Eğitim Sistemi ve Eğitim Olanakları

Her toplumun veya her ülkenin kendine göre bir eğitim sistemi bulunmaktadır. Her nasıl ki Türkiye’de zorunlu eğitim lise sona kadar sürüyor ve öğrenciler bu döneme kadar okula zorunlu olarak gitmek durumunda kalıyor ise, yurtdışında da benzer özelliklerde sistemler bulunmaktadır. Öğrenimin zorunlu olmasının amacı, ülkelerin kendileri ve toplum için yararlı bireyler yetiştirme talebinden kaynaklanmaktadır. Çünkü her devleti geliştiren unsur yine kendi toplumudur. Türkiye’den farklı olarak İngiltere’de eğitim sistemi biraz daha farklılıklar oluşturmaktadır. İngiltere’de eğitim için daha çok çocukların küçük yaşlarından itibaren üzerine düşülmekte ve yeteneklerine göre yönlendirmeler yapılmaktadır. En önemli etken ise, herhangi bir eğitim merkezinin olmaması ve eğitim sürecinde tüm kararların birkaç organ tarafından paylaşılıyor olmasıdır. Bunların içerisinde yerel yönetimler ve kiliseler de bulunmaktadır. İngiltere’de Üniversite öncesi eğitim üç başlık altında incelenebilir.

İngiltere’de Okul Öncesi Eğitim Dönemi

İngiltere’de eğitim okul öncesi eğitim olarak başlamaktadır. Bu hususta daha 3 yaşına gelen çocukların iyi bir birey olması ve özgüvenlerinin gelişebilmesi için daha küçük yaşta kreşe alınmaktadır. 3 yaşında başlayan ve ilköğretim yaşı olan 6 yaşa kadar devam eden bu dönem, zorunlu bir dönem değildir. Ancak; aileler çocuklarının özgüven sahibi olabilmeleri için bu süreci en iyi şekilde değerlendirmektedir. Nursery School olarak bilinen bu dönemde yerel yönetimler tarafından verilen eğitimler ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Ancak; ailelerin açmış olduğu kreşler ve özel eğitim kurumları için ailelerden belli ücretler de talep edilebilmektedir.

İngiltere’de eğitim ülkemize göre çok daha farklı şartlar altında sağlanmaktadır. Bu durumda da öğrencilerden alınan verim ve okur yazarlık oranı da aynı orantıda gelişme göstermektedir.

İngiltere’de İlköğretim Dönemi

İngiltere’de eğitim dönemi aslında 5 yaşında başlamaktadır. Yani okul öncesi eğitimini tamamlayan öğrenciler 5 yaş itibari ile ülkemizde karşılığı olan 1. sınıfa hemen başlamaktadır. Genellikle İngiltere’de çocuklar evlerine en yakın okullara gönderilmektedir ve bu dönemde alınan eğitimler zorunlu ve ücretsizdir. Ülkemizdeki devlet okullarının vermiş olduğu eğitim bu sistem ile çok benzerlik göstermektedir. Ancak; bazı veliler çocuklarını ilk okula göndermek yerine İngiltere’deki Middle School adı verilen ve genellikle orta okul öğrencilerinin eğitim gördüğü okullara da gönderebilmektedir. Aslında aynı sistem daha önceleri sınıf atlama adı verilen sistem ile ülkemizde de uygulanmaktaydı ancak; zorunlu eğitimin tamamen uygulanması nedeniyle bu sistem bizim ülkemizde artık uygulanmamaktadır.

İngiltere’de eğitim middle school’dan sonra Senior School denilen alanlarda devam etmektedir. Bu okul tamamlandığında ise öğrenciler 11 yaşını doldurmuş olmaktadır. 11 yaşına gelen ve Senior School’u tamamlayan öğrenciler için 11 Plus adı verilen bir sınav uygulanmaktadır. Aslında çocukların okul hayatına nerede devam edeceğini ise tamamen bu sınav belirlemektedir. Çocukların yeteneklerinin erkenden keşfedilmesine yarayan bu sistem, İngiltere’de eğitimin ve kişilerin gelişmesinde çok büyük bir role sahiptir. İngiltere’de aynı zamanda zorunlu eğitim 4 kalemden oluşmaktadır. Bunlar ise Keystage 1 ile başlayıp 4’e kadar devam etmektedir. Key Stage1 ile 2 dönemi aslında ilk okul dönemine denk gelmektedir. Ülkemizden farklı olarak bu dönemde çok farklı dersler de müfredatta yer almaktadır. Ülkemizde daha çok okuma yazma, fen, sosyal bilgiler, Türkçe ve Matematik dersleri ağırlıklı iken, İngiltere’de öğrencilere İletişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Sanat, Dizayn, Beden Eğitimi, İngilizce, Matematik, Müzik ve Tarih dersleri verilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, KeyStage 1 ve 2’de din dersinin alınması ise zorunlu bir hale getirilmiştir.

İngiltere’de eğitim sisteminde daha pek çok farklılık da gözlenmektedir. Örneğin öğrenciler Key Stage 2 ve 3 döneminde yine ilk iki dönem ile benzer dersleri görmektedir. Bu dönemlerde çocukların özgüvenleri için çalışmalar sağlanırken daha çok kendilerini nasıl ifade edebilecekleri ve bu alanda nasıl daha çok başarı elde edebilecekleri üzerinde durulmaktadır. Secondary School adı verilen ve Key Stage 3 ve 4’ün karşılığı olan bu dönemde öğrencilere sınavlar yapılmaktadır ancak; öğretmenler sadece öğrencilerin durumlarını görebilmek için bu sınavları uygulamaktadır. Öğrencilere yapılan sınavlar karşılığında da herhangi bir not verilmemektedir. Tüm bunların yanında Key Stage 4 bittikten sonra SAT adı verilen sınav gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar da kesinlikle öğrencilerin durumunu ölçmek için yapılmamaktadır. Bu sınav ile okulların öğrencilerin eğitiminde ne kadar katkısı olduğu ölçülmektedir. Yapılan sınavlar sonucunda belli başarıyı elde edemeyen okullar ise uyarı almaktadır.

İngiltere’de eğitim sisteminde en önemli dönem Key Stage 4’tür. Nedeni ise öğrencilerin bu dönemde artık üniversite için A level’a hazırlanıyor olmalarıdır. Bu dönemin sonunda sınav uygulanmakta ve öğrenciler kendilerine uygun olan üniversitelerin de seçimini sağlamaktadır.

İngiltere’de Orta Öğretim Sistemi

İngiltere’de ortaöğretim dönemi tıpkı ülkemizde olduğu gibi 11 ve 12 yaşlarında başlamaktadır. Tek fark ise, İngiltere’de orta okul ve lisenin aslında birlikte okunuyor gibi görünmesidir. Aslında yine bu dönemde de okullar belli kategorilere ayrılmaktadır. Hatta çevre ülkelerden İngiltere’nin eğitim sistemini benimsemiş olan ülkeler de bulunmaktadır. Bunların başında ise İrlanda yer almaktadır.  Benzer eğitim sistemleri ile hareket eden İngiltere ve İrlanda’da ana amaç ise yine topluma yararlı bireylerin kazandırılmasıdır.

İngiltere’de eğitim için pek çok orta okul bulunmaktadır. Bunların başında ise Middle School gelmektedir. Öğrenciler bu okullara 8 yaşında başlamakta ve 12 yaşında bitirmektedir. Comprehensive School adı verilen okullar ise içerik bakımından biraz daha farklıdır. Öğrencilerin yeteneklerine hitap edilen bu okul, tüm öğrencileri kabul etmektedir. Bu okul 18 yaşına kadar eğitim vermektedir ancak; isteyen öğrenciler 16 yaşından sonra başka okulara da geçiş yapabilme hakkına sahip olabilmektedir. Secondary Modern School ise, diğer okullara göre daha farklıdır. Bu okullara da Grammer School’a kabul edilmeyen öğrenciler devam etmektedir. Yine bu öğrenciler de okulları bittikten sonra A Plus sınavına girerek istedikleri üniversiteleri seçebilmektedir.

İngiltere’de eğitim sürerken belli tatiller de bulunmaktadır. Yaz tatili 6 hafta iken, noel tatili de okul süresinin dışında tutulmaktadır. Bunun dışında da yine kısa tatiller ile eğitime ara verilmesi gerekmektedir.

İngiltere’de Üniversite

İngiltere’de üniversite konulu yazımızı burada bulabilirsiniz.

BAŞVURU YAP
Hemen Ara
Yol Tarifi