Almanya öğrenci vizesi | A&F Yurtdışı Eğitim

-En az 6 aylık geçerli olan pasaportunuz

-Eğer varsa eski pasaportlarınız

-2 adet biometrik fotoğrafınız (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

-Öğrenci iseniz öğrenci belgesi (aslı); değilseniz mezun olduğunuz okuldan alacağınız diploma ya çıkış belgesi

-Öğrenci iseniz transcript

-Bir iş yerinde çalışıyorsanız; o işte çalıştığınızı gösteren belge ya da izin yazısı

-Herhangi bir kursta yabancı dil eğitimi aldıysanız, kurs sonu sertifikası ya da katıldı belgesi

-Almanya’da ki okuldan kabul belgesi(a&f yurtdışı eğitim tarafından temin edilecektir)

-Almanya’da kalacağınız süre boyunca geçiminizi karşılayabileceğinize dair gerekli belgeler:

Size ya da aile bireylerinize ait;

– Banka cüzdanları
– Maaş bordroları ya da iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evrakların fotokopisi
(Ticaret Odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
– Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi
– Kira geliri varsa kontrat fotokopisi

-Çalışıyorsanız, iş yerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup. Çalıştığınız iş yerine ait, işe giriş bildirgesi, ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopileri ve son 3 aya ait maaş bordrosu.

Şayet bir sponsorunuz var ise bu belgeler sponsorunuz tarafından hazırlanmalıdır.Masraflarınız bir başkası tarafından karşılanıyorsa, hesap sahibinden İngiltere’de ki tüm masraflarınızın karşılanacağına dair sponsorluk mektubu gerekmektedir.

-Sizin veya ailenizin banka cüzdanları

-Sizin veya ailenizin mal varlığınızı kanıtlayan belgeler; tapular, araba ruhsatı, varsa kira kontratı fotokopisi

-Kalacağınız süre boyunca geçerli olacak seyahat ve sağlık sigortası(A&F yardımcı olacaktır)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vize Ücreti (A&F tarafından güncel bilgi verilecektir)

-Öğrenci olmayan erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

-18 yasından küçük öğrenciler için anne ve babanın noterden alacağı muvaffakatname

-İstenilen evrakların asılları ve fotokopileri gerekmektedir.

-Vize ücreti; 85€

BAŞVURU YAP
Hemen Ara
Yol Tarifi