Jean Monnet Bursu | A&F Yurtdışı Eğitim

2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı

Yurtdışı eğitim burslarının en değerlilerinden sayılan, Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve ihale Birimi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 2013-2014 Akademik yılı Jean Monnet burs programı için son başvuru tarihini 19 Kasım 2012 olarak açıkladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik süreci içerisinde ve hedef çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği alanında uzman personel sayısının arttırılması ve AB müktesebatının anlaşılması için burs programları düzenlemekte ve bu programlardan olan Jean Monnet 2013-2014 başvuruları açıldı. Proje kapsamında gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacı ile Avrupa birliği tarafından finanse edilen burs programı 2013-2014 akademik yılı için bursiyerlerini aramaya başladı. Avrupa Birliği Müktesebatı temel olarak Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü anlama, tatbik edebilme ve yürürlüğe koyma programları Monnet burs programı sayesinde geleceğin yönetim kadroları ile buluşuyor. Ayrıca dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim ve araştırma gibi tüm konuların etkin bir şekilde uygulanması olarak da ifade edilen AB müktesebatı, akademik kariyerlerini yükseltmek ve Avrupa Birliği çalışmalarında etkin olmak isteyen öğrenci ve kadrolarla buluşma şansını yakalıyor.

Eğitimin tamamı Avrupa Birliğine üye ülkelerde ki bir üniversitede veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta alınacak. Ülkemizin Avrupa birliğine uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda en az 3 en fazla 12 aylık dönemde yüksek lisans eğitimi almak ve araştırma programlarına katılmak isteyen tüm başvuru sahipleri için gerekli şartlar aşağıdaki bilgilerle açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve hâlihazırda Türkiye’de en az dört yıllık lisans derecesinden mezun olmak. Kamu sektöründe, özel sektörde, üniversitelerde halen çalışıyor olmak veya üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf ya da lisansüstü (yüksek lisans ve doktora)öğrencisi olmak,

Ayrıntılı başvuru şartları ve gerekli belgeler için;

Avrupa Birliği Bakanlığı-–www.ab.gov.tr

Merkezi Finans ve İhale Birimi—www.cfcu.gov.tr

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu—www.avrupa.info.tr

Jean Monet Burs Programı—www.jeanmonnet.org.tr

Not: Bursiyerlerle sözleşme imzalanması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 2011 yılı Finansman anlaşmasının imzalanmasına bağlıdır.

 

 

BAŞVURU YAP
Hemen Ara
Yol Tarifi