LiveZilla Live Chat Software

Çinde Eğitim

 
çinde eğitim

 

a&f yurtdışı eğitim danışmanlığı olarak artık Çin’ ce öğrenmek isteyenler için de danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Çin’ in birçok şehrinde bulunan Çince dil okullarımızla artık Çin bir adım ötenizde.

Çince, Çinde ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen ad ve tüm bu lehçeler tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok kullanıcısı olan dil Çincedir. Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı dillerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu kabul edilir. En çok konuşulanı Mandarindir. Dünyada Mandarin konuşan insan sayısı İngilizce konuşan insan sayısından daha fazladır.
Çin’ de eğitim sistemi alanlarındaki gelişme, Çin Halk Cumhuriyeti’ nin kurulmasından bu yana hızla yaygınlaşmıştır. 1949′ dan önce Çin halkının yüzde 80′ i okuma yazma bilmiyordu ve kırsal kesimde bu rakam yüzde 95 veya üzerindeydi. Çin hükümeti, 40 yılı aşkın bir süre “Eğitim, modernleşme, bilgi çağı” şeklindeki politikasına bağlı kalarak eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için büyük çaba harcamıştır. Yeni eğitim sistemleri ve kurumları, aşamalı olarak başarıyla oluşturulmuştur. Örnek olarak Çin uzay araştırmalarında Amerika ve Rusya’ dan sonra en iddialı üçüncü ülke ve bu konudaki yatırımlarına aralık vermeden devam ediyor.
Çin eğitim alanında dünyanın eğitime en çok değer veren ülkeleri arasında yer alıyor Çin’ de ülkedeki rejimin eğitime büyük önem vermesi ve ciddi teşvikler sağlaması sayesinde üniversite sayısı 200′ ü aştı. Çin üniversitelerinin uluslararası alandaki akademik başarıları da dikkat çekiyor. Türkiye’ den sadece 4 üniversitenin yer aldığı, dünyanın en başarılı ilk 500 üniversitesi listesinde, tam 27 tane Çin üniversitesi bulunması eğitim alanında Çin’ in ulaştığı başarıyı gösteriyor.
Çin geçmişte bıraktığı izlenimin aksine şimdi yeni bir kimlikle dünyaya kendini tanıtıyor. Yabancı öğrencilerin eğitim için tercih ettiği ülkeler arasında çoktan yerini aldı ve geçen yıl bir kısmı Türk olmak üzere 40 binin üzerinde yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptı. Bununla da yetinmeyen Çin yurtdışı eğitim de konumunu daha da geliştirme çabasında. Dünyanın en hızlı gelişen ülkesi olan Çin, pek çok sektörde olduğu gibi yurtdışı eğitim alanında da dünya arenasında boy gösterdi ver çok kısa bir sürede kendini kanıtladı.
Çin’ in uluslararası ticaretteki konumu genişledikçe, Çincenin de önemi artıyor. Dünya ekonomisindeki payı 10 yıl içinde yüzde 4,6′ dan yüzde 14,5′ e çıkan Çin küresel ekonomiye katkıda bulunan ülkeler arasında ilk sıraya yükseldi. Çin, ekonomisinin büyüklüğüyle dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın Çinceyi seçmeli ders olarak lise müfredatlarına koyma kararı bunun en açık göstergelerinden biridir. Günümüzde moda olan terimlerden biri “İş bulmak isteyen Çince öğrensin” sözü Çincenin yükselişinin önemli göstergelerinden sayılabilir.
Her şeyin diğer ülkelere göre daha ucuz olduğu Çin’ de eğitim de bundan nasibini alıyor. Çinde üniversite eğitim fiyatları diğer ülkelere kıyasla oldukça ucuz. Çin’ de eğitim görmenin bedeli kişi başına 4 bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor. Lisans, yüksek lisans, MBA, doktora, araştırmacı ve kişisel gelişim programları, yaz okulları ve dil kursları için tek koşul 16 yaş üstü ve sağlıklı olmak. Üniversite eğitimi için ise Çince dil bilgisine sahip olmak yeterli.
Güçlü bir eğitim sistemine sahip Çin’ de 200 milyonu aşkın öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenci sayısı, dünyadaki pek çok ülkenin nüfusundan fazla ve İlkokul ve ortaokulu kapsayan 9 yıllık zorunlu eğitim uygulanan ülkede, zorunlu eğitim tamamen ücretsiz. Eğitim sisteminde devlet okulları ezici bir hâkimiyete sahip. Yeni yeni gelişen özel okullar, sistemin bütünü düşünüldüğünde henüz çok küçük bir oranda pay sahibi. Anaokulu eğitimi, 0-6 yaşları arasındaki çocuklara veriliyor. Ülke genelinde yüzde 30′ unu özel sektörün işlettiği toplam 150 bin anaokulu bulunuyor ve 3-6 yaş arası çocukların yüzde 30′ u bu okullarda eğitim görüyor. İlkokul eğitimi ise 6 yıl sürüyor ve halen 400 binden fazla ilkokulda 120 milyon öğrenci bulunuyor. İlkokul çağındaki okullaşma oranı yüzde 98′ i buluyor. Zorunlu eğitim kapsamındaki ortaokullar ise üç yıl. 60 binden fazla ortaokulda 60 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Çin’ de, lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamında değil. Lise eğitiminde en büyük sorun sınavlar. Öğrencilerin ancak yüzde 60′ ı bu lise giriş sınavını geçerek öğrenimlerini sürdürebiliyorlar. Liseler, normal lise ve meslek lisesi olarak ikiye ayrılıyor ve buralarda eğitim ücretli. Lise çağında okullaşma oranı yüzde 40 ve 30 bin lisede 30 milyon Çinli öğrenci eğitim görüyor.
Çin’ de büyük önem verilen yüksek eğitim sistemi, ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora aşamalarından oluşuyor. Çinde Ön lisan eğitimi 3 yıl, Çin’ de lisans eğitimi 4 yıl, Çin’ de lisansüstü eğitimi 2 yıl, Çin’ de doktora eğitimi de 3 yıl sürüyor. Çin’ in yüksek eğitiminde, yüksek okulların özel bir yeri var. Sayıları 3 bini bulan ve 20 milyon öğrencinin eğitim gördüğü yüksek okulların, üçte ikisi devlet, üçte biri ise özel üniversiteler. Yüzyıllık bir tarihe sahip olan Çin üniversiteleri sınavla öğrenci alıyorlar.
www.afegitim.com
Ümmühan Peçe Sönmez

 Posted by at 05:02