LiveZilla Live Chat Software

Çin’de Çince Dil Eğitimi

 
Çin’de Çince Dil Eğitimi

Çince, Çin'de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok kullanıcısı olan dildir. Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince dili, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı dil'lerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu kabul edilir. 12 temel şiveden en çok kullanıcısı olanlar; Mandarin, Kantonca (Guangdong), Fujian (Hokkien) ve Hakkadır. En çok konuşulanı Mandarin'dir, ancak göçmen topluluklarında en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi, göç eden Çinlilerin genelde güney kesimlerden olmasıdır… Dünyada Mandarin konuşan insan sayısı İngilizce konuşan insan sayısından daha fazladır. Kantonca daha çok Hong Kong'ta ve Güney eyaletlerde konuşulur. Tayvan'da ise Tayvanca ve Mandarin konuşulur. Tüm bu farklılıklara rağmen, yazı dili Çince karakterler (Hanzi) neredeyse ortaktır. M.Ö. 3.yüzyıl'da ortaya çıkan ortak yazı dili, 20.Yüzyıl'da Mandarin dili esas alınarak yapılandırılmıştır. Çince karakterler alfabeden farklı olarak ses belirtmek için kullanılmaz, bir tür resim yazısından türemiştir. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez. Bu özelliği trafik işaretlerine benzetilebilir. Örneğin, DUR işareti farklı ülkelerde farklı şekillerde okunsa da (Stop, Halt, Arrete) anlamı hep aynıdır. Bu sayede, Çincenin yüzlerce farklı lehçesini konuşan Çinliler için tarih boyunca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmuştur. Söz dizimi olarak Çinceden tamamen farklı dilleri konuşan Japonlar ve Koreliler ise temel gramer kurallarını öğrendikten sonra Çince Budist yazmalar gibi belgeleri okuyabilmişlerdir. Bu yönüyle Çince karakterler Uzakdoğu'da kültürel alışverişin temel taşıdır.

Çince pek çok diyalekte sahiptir. Çin'in uzun tarihinden dolayı bu diyalektler birbirlerinden o kadar farklılaşmışlardır ki farklı diyalektleri konuşan insanlar birbirlerini anlamakta güçlük çekmektedir, hatta anlayamamaktadır. Bu farklı diyalektler farklı dillermiş gibi algılanmaktadırlar. Fakat ortak tarih ve yazma sistemi (Çince karakterler) güçlü bir birleştirici etki yaratmaktadır. Çin'de resmi olarak konuşulan dil MANDARIN ( Putonghua) dir. Çincede tonlar bir kelimenin telaffuzu için gerekli olan temel araçlardır. Eğer bir heceyi seslendirirken ses tonunuz yükselmesi gerektiği yerde düşüyorsa tamamen farklı bir heceyi telaffuz etmiş olursunuz. Böylece ifade etmek istediğinizden çok daha farklı bir şey ifade etmiş olursunuz. Tonlar önemlidir. Her hecenin 4 tonu bulunur. Çince karakterleri öğrenmek zor gibi görünse de, konuşma Çincesi düşünülenden daha çabuk öğrenilir. Çince gramer yapısı da çok kolaydır. Çince gramer Türkçe gramerden çok daha basit bir yapıya sahiptir. İngilizcedeki gibi istisnaları yoktur. Fiillerinin çekimleri olmadığından dolayı düzenli veya düzensiz diye herhangi bir ayrım yoktur.

 Posted by at 09:14